GC Code
N
Insurers
Name
NEMI Forsikring ASA (VB Forsikring Gjensidig Trygdelag)
Insurer Code
N-82
Address line1
PB 332
Postal code
N-6101 Volda
Country
Norway
Tel Switchboard
4770059750