GC Code
PL
Insurers
Name
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA S.A.
Insurer Code
PL-24
Address line1
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
Postal code
02-685
City
Warszawa
Country
Poland
VAT Number
PL5251565015
Tel Switchboard
(4822) 422-42-24
Website
http://www.allianz.pl