GC Code
PL
Insurers
Name
Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Ogólnych S.A. (ex-COMMERCIAL UNION Polska Towarzystwo Ubezpieczen Ogólnych S.A.)
Insurer Code
PL-32
Address line1
ul. Inflancka 4b
Postal code
00-189
City
Warszawa
Country
Poland
VAT Number
PL5260209998
Tel
(4822) 563-28-28