Skip to main content
Name
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (Motor Insurers’ Bureau of Latvia)
Green Card Bureau
GC Code
LV
Contact informations
4 Toma Street
LV-1003
RIGA
Latvia
[371] 67 114 300
https://www.ltab.lv