Skip to main content
Name
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Guarantee Fund
GC Code
PL
Contact informations
9/11 Plocka Street
01-231
Warsaw
Poland
[48](22) 53 96 201
https://www.ufg.pl