GC Code
S
Insurers
Name
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
Insurer Code
S-0207
Address line1
Box 3031
Postal code
SE-103 61
City
Stockholm
Country
Sweden
VAT Number
SE516407038401
Tel Switchboard
+46 (0)10 4839060
Website
https://www.gjensidige.se