GC Code
N
Insurers
Name
KNIF Trygghet Forsikring AS
Insurer Code
N-8000
Address line1
Møllergata 39
Postal code
N-0171
City
Oslo
Country
Norway
VAT Number
991206825
Tel Switchboard
+47 23 68 39 00
Website
https://www.kniftrygghet.no/KTFHjem/KTF/Privat