Skip to main content
Name
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
Insurer
GC Code
DK
Insurer Code
DK-106
Contact informations
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450
Copenhagen SV
Denmark
+45 70 10 90 09
http://www.gjensidige.dk