Skip to main content
Name
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA S.A.
Insurer
GC Code
PL
Insurer Code
PL-24
VAT Number
PL5251565015
Contact informations
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
02-685
Warszawa
Poland
(4822) 422-42-24
http://www.allianz.pl